Når du har gjeldsproblemer møter du mange problemer og utfordringer i dagliglivet og det er naturligvis mange feller å gå i som i utgangspunktet kan virke fornuftig ved første øyekast. En klassisk problemstilling er at personer med gjeldsproblemer betaler ned på gamle lån med nye låneopptak noe som er den sikreste veien inn i enda dypere gjeldsproblemer.

Når du har gjeldsproblemer er dette i utgangspunktet noe av det dummeste du kan gjøre det å finansiere gjeld med gjeld. For mange betyr dette i praksis at man tar opp stadig nye forbrukslån og ikke minst får flere kredittkort som gjerne brukes til å betale avdrag på gamle kredittkort. Når et gammelt kredittkort er "makset ut ", d.v.s. at man har nådd kredittgrensen har man ikke mulighet til å få ut mer penger på det kortet i nærmeste fremtid. Løsningen blir for mange å dekke inn avdragene med et nytt kredittkort som gjerne skal dekke inn avdrag på flere andre kredittkort også. Når det nye kredittkortet er "oppbrukt" er det gjerne frigjort noen tusenlapper på de gamle kortene siden det er betalt ned noe på dem. Disse brukes så gjerne til å dekke inn avdrag på det nye kortet. Det sier seg selv at dette er en negativ gjeldsspiral som det bare blir vanskeligere og vanskeligere å komme seg ut av.

Betale gjeld med gjeld som en kortsiktig løsning

Kun i enkelte tilfeller kan det lønne seg å stifte kredittkortgjeld eller å ta opp forbrukslån for å betale avdrag på annen gjeld. Dette kan være i tilfeller du vet at likviditetsproblemene dine er kortsiktige og at du i løpet av få måneder får mulighet til å dekke inn kredittkortgjelden. Dette kan for noen være et godt alternativ til å ta opp lån i en tradisjonell bank med pant i bolig. Både fordi et slikt lån ofte medfører relativt høye tinglysningsgebyr og fordi mange kvier seg for å oppsøke konsulenten i banken personlig for å be om dette.

Ikke la dine handlevaner styres av hvor du kan handle på kreditt

Andre vanlige feller er at man velger å handle der de tar de "riktige" kortene eller hvor man får handle på faktura eller kreditt. Svært ofte kompenseres dette med høyere priser som gjør at du betaler mer enn du trenger for varer og tjenester. Det samme gjelder det å utsette vedlikehold på formuesgjenstander som hus og bil for å spare penger. I lengden kan dette bli mye dyrere på grunn av følgeskader på grunn av manglende vedlikehold i utgangspunktet. Dersom du utbedrer småskader/ feil omgående kan du ofte slippe unna med småsummer som ellers kan vokse seg store.

Lag budsjett

Personer med gjeldsproblemer er betydelig underrepresentert når det gjelder det å ha en strukturert privatøkonomi. Svært få har noen gang satt seg ned og lagd et budsjett over inntekter og utgifter og har heller ikke oversikt over kommende inntekter og ikke minst utgifter. Da går det som det må gå nemlig at før eller siden kommer det uforutsette utgifter som skaper problemer. Slikt løses gjerne på kort sikt med kredittkort eller forbrukslån og gjeldsspiralen som er beskrevet over er i gang.

Det samme gjelder når det kommer til sparing. Nå er dette sjeldent et alternativ for dem med gjeldsproblemer fordi renter på sparepenger er mye lavere enn renten på forbrukslån. Det er således idiotisk å foreta sparing istedenfor å betale ned på gjelden. Sparing derimot er noe som kunne ha unngått at du havnet i problemer i utgangspunktet ved at du hadde opparbeidet deg en buffer til uforutsette utgifter.

Ikke la deg lokke av raske penger og pyramidespill

Andre fristelser som dukker opp når du har gjeldsproblemer er muligheten for å gjøre raske penger, lovlig og noe mindre lovlig. Noe man sporadisk får tilbud om er såkalte MLM systemer eller for å si det på godt norsk, pyramidespill som er forkledd for å forsøke å gjøre det lovlig. De særdeles få som i det hele tatt klarer å gjøre penger på dette er personer som gjerne har helt spesielle kontakt skapende og tillits skapende evner. Du kan således spørre deg selv om du faktisk mener at du er et av svært få tilfeller som innehar disse ferdighetene. De aller fleste som forsøker seg på slike eksperimenter ender opp med å tape hele innsatsen og med på kjøpet kommer gjerne konflikter ved at venner og familie føler seg lurt inn i den samme elendigheten ved at du har vervet dem. Rådet er enkelt og greit å ligge unna.

Lær deg mer om privatøkonomi

Selv om du synes det er kjedelig så er det veldig fornuftig å lese seg opp på kunnskap om privatøkonomi og andre nettsteder rettet mot dem som har gjelds og inkassoproblemer slik som inkassoguiden.no. Kunnskap om disse temaene er ofte mangelvare hos dem som sliter med gjeldsproblemer uten at det trenger å være tilfellet. De aller fleste har uansett godt av å oppdatere sin kunnskap innimellom. Husk at mange råd som gis innen privatøkonomi ikke alltid passer til deg som sliter med gjelds og inkassoproblemer. Rådene er ofte gode dem forutsatt at du hadde en annen og bedre økonomi i utgangspunktet.

Hva gjør du så når du har erkjent at du har gjeldsproblemer? Det første er å gjøre deg opp en mening om hvor alvorlig problemene er. Les andre artikler på dette nettstedet eller gå inn på et av våre "søster" nettsted som er listet i menyen til høyre for å få gode råd om å håndtere gjeldsproblemene. Forøvrig bør du selvfølgelig gjøre det du kan for å unngå å gå i fellene som er beskrevet over.

Jo før du erkjenner gjeldsproblemet jo bedre

Vårt beste råd er å ta tak i problemene så tidlig som mulig og husk at dersom du først pådrar deg en betalingsanmerkning så er det i praksis nesten umulig å få lån eller kreditter uten kredittsjekk noen plasser. For enkelte er dette en katastrofe mens for andre er det en nødvendighet for å stoppe spiralen med stadig nye lån og kreditter.